Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi (p-ISSN: 2528-9969, e-ISSN: 2149-8539)

Cilt 4, Sayı 2 (2018)

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi Ağustos 2018

İçindekiler

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

Kapak+İçerik
Politik Araştırmalar
PDF

Makaleler

EUROPEAN NEO-COLONIALISM IN AFRICA
Ebru Oğurlu
PDF
EVALUATING THE ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN'S PUBLIC DIPLOMACY
Abdol Moghset Bani Kamal
PDF
AKILLI ŞEHİRLER VE YEREL SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI
Özer Köseoğlu, Yılmaz Demirci
PDF
DEMOKRATİK REFERANDUM İLKELERİ IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE'DEKİ 1987 HALKOYLAMASINA YÖNELİK BİR ANALİZ
Yeliz Karadeniz
PDF
TÜRKİYE'DE KAVRAM VE KURAM AÇMAZLARI: LAİKLİK ÜZERİNE BİR İNCELEME
Yusuf Çifci
PDF

Kitap Değerlendirmesi

ARAŞTIRMA ETİĞİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
Elif Madakbaş Gülener
PDF
THE ROUTLEDGE HANDBOOK OF EPISTEMIC INJUSTICE
Elif Madakbaş Gülener
PDF