Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?

Şakir Görmüş

Özet


Anket Şirketleri 30 Mart Testini Geçti mi?

Özet

Siyasi partilerin ekonomik olanaklarının artması ve siyasi liderlerin anketlere önem vermesiyle beraber seçim anketlerinin sayısı artmıştır. Anket şirketlerinin aynı seçim için farklı tahminlerde bulunması güvenilirliklerinin sorgulanmasına yol açmakta ve yandaş anket yaftasına maruz kalmaktadırlar. Bu çalışma istatiksel teknikler yardımıyla 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde anket şirketlerinin performansını ölçmeyi amaçlamaktadır.  Çalışmanın sonuçları aşağıdaki şekilde özetlenebilir. Anket şirketleri Türkiye genelindeki başarısını iller bazında gösterememiştir. MAK şirketinin 30 büyükşehir için ortalama sapması 5.7 puan iken ORC’nin 6.3 ve GEZİCİ’nin 6.8 puandır ki bu sapmalar yüksektir. Seçim yarışının çekişmeli olduğu birinci grup büyükşehirlerde ortalamadan sapmalar gerek şirketler ve gerekse partiler açısından diğer gruba göre daha düşüktür. Bu araştırma şirketlerinin seçim yarışının çekişmeli olduğu birinci grup büyükşehirlerde daha titiz çalışma yaparken kazananın büyük ölçüde belli olduğu ve seçim çekişmesinin yaşanmayacağı varsayılan büyükşehirlerde aynı hassasiyeti göstermediklerine işaret olabilir. Son olarak üç anket şirketi de ortalama da iller bazında AKP’nin oyunu olduğundan düşük tahmin ederken GEZİCİ şirketi MHP’nin (+4puan) ve CHP’nin (+3puan)  oylarını iller bazında ortalamadan yüksek göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Anket Şirketleri, Seçim Anketleri, Güvenilirlik.

 

Did Survey Companies Pass The 30 March Test?

Abstract

In recent years, political parties’ economic power and politicians’ attention to election polls have been increased and then number of polls too. Different polls’ different predictions about same election have been questioned credibility and partisan of polls. This study measures performance of polling companies using statistical techniques for March 2014 Turkish local election. Results showed that polling companies’ performance decrease in local level compares to whole country. Average deviation for 30 major cities changes from 5.7 points (MAK) to 6.8 points (GEZİCİ) which are unacceptable. Pooling companies’ average deviation relatively high some cities where election was closely contested. In city level, all three polling companies average prediction about AKP are lower than official result. However, GEZİCİ polling company’s average prediction about MHP (+ 4 points) and CHP (+3 points) are higher than official result.

Keywords: Polling Companies, Election Polling, Credibility


Tam Metin:

PDF


Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525 - 0505 277 7741

E-posta: pesapolitikarastirmalar@gmail.com