İslami Siyasal Düşüncede Demokrasi

Azzam S. Tamimi, Çeviren Z. Abidin Kılınç

Özet


Bu çalışma son iki asırda demokrasi kavramının İslam siyasal düşüncesi üzerindeki etkisini ve bu etkinin farklı aşamalarını inceler.  İncelemenin kapsadığı düşünürler şunlardır:  Rifâa et-Tahtâvî (1801-73), Hayreddin et-Tunusî [Hayreddin Paşa] (1810-99), Cemâleddin Efganî (1838-97), Muhammed Abduh (1849-1905), Abdurrahman el-Kevâkibî (1849-1903), Reşîd Rızâ (1865-1935), Hasan el- Bennâ (1904-49), Ali Abdurrazzak (1888-1966), Seyyid Kutub (1906-66), Saîd Havvâ ve Malik Bennabi (1905-73). Seyyid Kutub’un düşüncesi üzerine Mevdûdî’nin tesirine atıfta bulunuldu. Ayrıca Bennabi’nin düşüncesinin Raşid el-Gannuşi ve günümüz İslami hareketleri üzerindeki etkisinden da bahsedildi.


Tam Metin:

PDF


Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525 - 0505 277 7741

E-posta: pesapolitikarastirmalar@gmail.com