E-DEVLET KULLANIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER VE VATANDAŞARIN E-DEVLET ALGISI

Oğuz Demir

Özet


Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan büyük değişim, vatandaşların gündelik hayatlarını etkilemekle kalmayıp devlet ile olan ilişkilerini bilgi toplumu temelinde yeniden tanımlamıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin özelinde internet kullanımının artması ve yaygınlaşması kamu yönetimlerini de değişim ve dönüşüme uğratmıştır. Bu değişim ve dönüşümün başat aktörü olan e-devlet geleneksel kamu yönetimine karşı değişimin simge haline gelmiştir.

Vatandaşların elektronik devlet kullanmamasında etkili olan faktörlerin neler olduğu, vatandaşların e-devlet uygulamalarını nasıl algıladığı, vatandaşların e-devlet uygulamalarına ne ölçüde güvendiği ve e-devletin kamu yönetimi üzerindeki etkisinin nasıl olduğu belirlemeye yönelik Düzce il merkezinde 100 kişi üzerinde bir alan araştırması yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre, e-devlet uygulamalarını kullanan katılımcıların “e-devlet algısı” pozitif yönde iken, kullanmayan katılımcıların algısı negatif yöndedir. Ayrıca e-devletin kullanım amaçları cinsiyet, yaş, eğitim ve istihdam durumuna göre farklılaşmaktadır. Toplumda benzer koşulları yaşan kişilerin benzer hizmet kategorilerinde hizmet alımının yoğunlaştığı görülmektedir.


Tam Metin:

PDF


Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525 - 0505 277 7741

E-posta: pesapolitikarastirmalar@gmail.com