POGGE VE HELD’DE KOZMOPOLİTİZM VE EGEMENLİK İLİŞKİSİ

M.Zahit Böcek

Özet


Bu çalışmanın amacı kozmopolitizm düşüncesiyle egemenlik kavramının ilişkisini iki çağdaş düşünür üzerinden açıklamaya ve tartışmaya çalışmaktır. Stoacı felsefe ile belirgin çerçevesini kazanan kozmopolitizm kavramı, aydınlanmayla beraber uluslararası hukuki ve politik bağlamlarda işlev kazanmaya başlamıştır. Thomas Pogge’nin küresel yoksulluk sorunları üzerine yaptığı çalışmada ve David Held’in küreselleşme tartışmaları çerçevesinde geliştirdiği çözümlemelerde, Westphaliacı egemenlikten ulus devlete, oradan da günümüz liberal demokrasilerinin sorunlarına yönelik kozmopolit kurgulara dayalı yeni yaklaşımlar geliştirilmiştir. Pogge insan hakları alanında bir reform geliştirme düşüncesiyle tüm kozmopolit yaklaşımların varsaydığı unsurları dikkate alarak, egemenliğin dikey olarak yeniden düzenlenmesi için kurumsal bir yaklaşım geliştirmeyi denemiştir. Held ise klasik ve liberal egemenlik biçimlerinde ayrıma giderek, mevcut sorunları betimlemiş ve bir takım kozmopolit ilkeler öne sürerek kozmopolit bir egemenlik kavramı önermiştir. Sonuç olarak Held’in de Pogge’nin de geliştirdiği yaklaşımların genişletilmesiyle, insan hakları başlığı altında toplanacak güncel sorunlara dair çözümlerin üretilebilmesi mümkün görünmektedir. 

Tam Metin:

PDF


Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525 - 0505 277 7741

E-posta: pesapolitikarastirmalar@gmail.com