AVRUPA BİRLİĞİ GÖÇ POLİTİKASI VE KİTLESEL GÖÇ AKINLARI KARŞISINDAKİ DURUMU

Mehmet Duruel

Özet


Ekonomik işbirliği temeline dayalı bir organizasyon olarak ortaya çıkan AB (Avrupa Birliği), ilerleyen süreçte siyasi ve sosyal bütünleşmeyi de kapsayan hedefler belirlemiş ve bu hedefler doğrultusunda çeşitli düzenlemeler gerçekleştirmiştir. Bu düzenlemelerden birisi de göç politikasıdır. Birlik üyesi ülkelerin ekonomik, politik ve sosyal alanlarda dünyanın çoğu bölgesinden daha ileri seviyede olması ve müreffeh bir hayat sunması göçmenler bakımından bu ülkeleri son derce cazip kılmaktadır. İşsizlik ve düşük hayat standartlarından daha aktif bir iş piyasası ve başta eğitim olmak üzere daha kaliteli ve müreffeh bir hayat yaşamak amacı ile bireysel ve göreli olarak daha düşük sayılarla AB üyesi ülkelere yönelen göçler karşısında başlangıçta ortak bir düzenlemeye gerek duyulmamıştır. Üye ülkelerin kendi talepleri ile davet ettiği işgücü, politik gerekçeli iltica talepleri ya da eğitim amaçlı süresi belirli göçmenler için AB temel prensiplerine aykırılık teşkil etmemek kaydıyla her ülke kendi düzenlemelerini kendisi yapmış ve hayata geçirmiştir. Ancak ilerleyen süreçte göçmen kitlesinin nitelik ve nicelik olarak değişim göstermesi ve AB sosyal politika uygulamalarını tehdit etmesi AB’nde bu alanda ortak politikalar oluşturma yönünde düzenlemeler yapılmasına neden olmuştur. Bu çalışmada AB ortak göç düzenlemelerinin gelişimi ve son dönemlerde özellikle orta doğu bölgesindeki politik istikrarsızlıklar ve savaş ortamından kaynaklanan kitlesel göç hareketleri Suriyeli Sığınmacılar özelinde incelenecektir. AB göç politikalarının Suriyeli Sığınmacılara yönelik tepkisel önlemleri AB’nin başta insan hakları olmak üzere diğer evrensel değerleri ile ne derece örtüştüğü sorgulanacaktır.


Tam Metin:

PDF


Creative Commons Lisansı

Bu eser Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Adres: Arabacı Alanı Mahallesi Mustafa Ocak Sokak No:9 D:2 Serdivan/Sakarya/Türkiye

Telefon: 0532 7695899 - 0506 612 8525 - 0505 277 7741

E-posta: pesapolitikarastirmalar@gmail.com