Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi (p-ISSN: 2528-9969, e-ISSN: 2149-8539)

Yayın Politikası

Odak ve Kapsam

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi, Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi (PESA) tarafından; Nisan, Ağustos ve Aralık ayları olmak üzere yılda üç kez yayımlanan, hakemli, bilimsel ve süreli bir dergidir.

Dergide Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji, Tarih, Felsefe, Psikoloji, Türk dili gibi sosyal bilimler bilim dallarında yazılar yayımlanmaktadır.

Dergi yapılacak araştırma ve bilimsel çalışmaların bilim çevreleri, piyasa ve ilgilenenlerce paylaşılmasını, müzakere edilmesini ve değerlendirilmesini sağlamaya yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi ücretsiz bir dergidir. Makalelerin başvuru ve yayınlanma sürecinde yazarlardan hiçbir ücret talep edilmemektedir.

Dergi internet üzerinden yayınlanmakta olan bir dergidir.

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi aşağıdaki indeksler tarafından taranmaktadır;

ASOS, Academia Social Science Index

DOAJ, Directory of Open Access Journals


 

Bölüm Politikaları

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Makaleler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmemiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Literatür İncelemesi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmemiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Çeviriler

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş

Kitap Değerlendirmesi

Seçilmiş Açık Başvurular Seçilmiş Dizinlenmiş Seçilmiş Hakam Değerlendirmesinden Geçmiş
 

Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen her makale intihale karşı manüel olarak ve Ithenticate programı yardımıyla kontrol edilir.

Bu süreçten sonra hakeme gönderilmesi uygun görülen makaleler konusunda uzman iki hakeme kör hakem uygulaması ile gönderilir. Gerek görülmesi halinde editör makaleyi üçüncü bir hakeme daha gönderebilir.

Hakemlerin değerlendirmeleri ışığında makaleler yazarlara düzeltme için geri gönderilir, reddedilir veya kabul edilir. Düzeltmeler için geri gönderilmesi durumunda yazarın tekrardan gönderdiği makale değişikliklerin gözden geçirilmesi adına yeniden hakemlere gönderilir. Makalelerin basılması hakkındaki son karar Genel Yayın Yönetmenine aittir.

 

Açık Erişim Politikası

Budapeşte Açık Erişim Girişimi

 

Eski bir gelenek ve yeni bir teknoloji, eşi görülmemiş bir kamu yararını mümkün kılmak üzere birleşti. Eski gelenek, araştırma sonuçlarının ve elde edilen bilginin paylaşımı adına, bilim insanlarının çalışma çıktılarını, kendi istekleri doğrultusunda, akademik dergilerde ücretsiz olarak yayımlamasıdır. Yeni teknoloji ise İnternettir. Kamu yararı, hakemli dergi literatürünün dünya çapında elektronik ortamda dağıtımını; bu literatürün bilim insanları, araştırmacılar, öğretmenler, öğrenciler ve meraklıları için tamamen sınırsız ve ücretsiz erişimini mümkün kılar. Bilimsel literatüre erişimdeki engellerin kaldırılması; araştırmaların hızlanmasına, eğitimin geliştirilmesine, zengin ile yoksulun - yoksul ile zenginin bilgiyi  paylaşmasına, bu literatürün mümkün olduğu kadar kullanışlı hale getirilmesine,  insanlığın ortak bir entelektüel görüş ve bilgi arama ortamında birleşmesine zemin hazırlar. 

Açık erişim olarak adlandırdığımız bu tür ücretsiz ve serbest çevrimiçi kullanım, çeşitli nedenlerle dergi literatürünün küçük bir bölümü ile sınırlanmıştır. Bu sınırlı koleksiyona rağmen bir çok farklı girişim, açık erişimin ekonomik olarak uygulanabilir olduğunu göstermiştir. Açık erişim, okuyuculara, literatüre ilişkin kaynakları bulmaları ve  onlardan yararlanmaları için ekstra güç verir; yazarlara ve çalışmalarına geniş ve ölçülebilir yeni görünürlük ortamları sağlar, okuyucu kitlesini ve etkisini arttırır. Herkes için bu kazanımları güvence altına almak, literatürün geri kalanını erişime açmak, önümüzdeki engelleri ve özellikle fiyat engelini kaldırmak için ilgilenen tüm kurumları ve bireyleri yardıma çağırıyoruz.  Bu girişimi destekleyenlerin sayısı arttıkça, hep birlikte ve daha da hızlı bir şekilde açık erişimin yararları görülmeye başlanacaktır.

Bilim insanlarının ücret beklentisi olmadan dünyaya sundukları literatür, çevrimiçi ortamda serbestçe erişilebilir olmalıdır. Bu kategori öncelikle hakemli dergi makalelerini kapsar; bununla birlikte, yazarların yorum almak veya önemli araştırma sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşmak için yayımladıkları, herhangi bir hakemlik sürecinden geçmemiş çalışmalarının ön baskıları da bu kategoride yer alır. Bilimsel literatüre daha geniş ve daha kolay erişimin birçok derecesi ve türü vardır. Bu bildirgede açık erişim, “bilimsel literatürün İnternet aracıyla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın, erişilebilir, okunabilir, kaydedilebilir, kopyalanabilir, yazdırılabilir, taranabilir, tam metne bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir olması” anlamında kullanılmıştır.  Çoğaltma-dağıtım üzerindeki kısıtlama ve bu alandaki telif hakkı rolü; kendi çalışmalarının bütünlüğünü kontrol etmeleri, düzgün şekilde tanınmaları ve alıntı yapılabilmeleri için yazarlara verilmelidir.

Hakemli dergi literatürüne okuyucular çevrimiçi ortamda ücretsiz olarak erişebilseler de, açık erişimli dergi yayıncılığı maliyetsiz değildir. Ancak deneyimler, açık erişimde genel maliyetlerin geleneksel dağıtım biçimlerine göre çok daha düşük olduğunu göstermektedir. Açık erişim, bir yandan bilgi yayımının kapsamını genişletirken diğer yandan da tasarruf etme fırsatı sunmaktadır. Bununla birlikte, meslek örgütlerinin, üniversitelerin, kütüphanelerin, vakıfların ve diğer kurumların hizmetlerini geliştirmek amacıyla açık erişimi sahiplenmeleri yönünde de güçlü bir teşvik vardır. Açık erişimin gerçekleşmesi yeni maliyet paylaşım modelleri ve finansman mekanizmalarıgerektirecektir ancak, dağıtımın toplam maliyetinin önemli ölçüde azaltılması, hedefin, sadece tercih edilebilir ya da ütopik değil, ulaşılabilir bir sonuç olduğunun göstergesidir.

 

İmtiyaz Sahibi

Uluslararası Politik Araştırmalar Dergisi PESA (Politik Ekonomik Sosyal Araştırmalar Merkezi) tarafından yayınlanan akademik bir dergidir.

 

Editörler

Doç. Dr. Bünyamin BEZCİ

Sakarya Üniversitesi SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Email: bbezci@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 6415

.....................

Doç. Dr. Serdar GÜLENER

Sakarya Üniversitesi 

SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Email: sgulener@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 3866

 

 

Yardımcı Editörler

Arş. Gör. Soner TAUSCHER

Sakarya Üniversitesi 

SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Email:

sonert@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 7393

 

Arş. Gör. Fikret TOPAL

Sakarya Üniversitesi 

SBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Email: fikrettopal@sakarya.edu.tr

Tel: 0 264 295 7393

 

 

 

 

 

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Ali Yaşar Sarıbay (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. Atilla Yayla (Haliç Üniversitesi)

Prof. Dr. Bekir Berat Özipek (Medipol Üniversitesi)

Prof. Dr. Emre Bağce (Marmara Üniversitesi)

Prof. Dr. Feridun Yılmaz (Uludağ Üniversitesi)

Prof. Dr. İbrahim Kaya (İstanbul Üniversitesi)

Prof. Dr. Muharrem Kılıç (Akdeniz Üniversitesi)

Prof. Dr. Süleyman S. Öğün (Maltepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez (Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Doç. Dr. Alev Erkilet (Sabahattin Zaim Üniversitesi)

Doç. Dr. Ahmet K. Bayram (Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Cenap Çakmak (Osmangazi Üniversitesi)

Doç. Dr. Cengiz Tomar ( Marmara Üniversitesi)

Doç. Dr. Derda Küçükalp (Uludağ Üniversitesi)

Doç. Dr. Doğan Bıçkı (Muğla Üniversitesi)

Doç. Dr. İrfan Haşlak (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Özlem Oğuzhan (Sakarya Üniversitesi)

Doç. Dr. Z. Abidin Kılınç (Sakarya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. C. Duran Uzun (Çankaya Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Edip Bekaroğlu (İstanbul Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Fikret Çelik (Kırıkkale Üniversitesi)

Yrd. Doç. Dr. Nebi Miş (Sakarya Üniversitesi)

 

 

Yayın Kurulu

- Doç. Dr. Z. Abidin Kılınç

  email: zkilinc@sakarya.edu.tr

- Doç. Dr. Özlem Oğuzhan

  email: ozlemoguzhan@sakarya.edu.tr

- Araş. Gör. Soner Tauscher

  email: sonert@sakarya.edu.tr

- Araş. Gör. Fikret Topal

  email: fikrettopal@sakarya.edu.tr

- Araş. Gör. Ensar Muslu

  email: emuslu@sakarya.edu.tr